Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO, ID MySMIS 131142

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Beneficiar al proiectului cu ID MySMIS 131142 este S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Proiectul se derulează din data de 21.09.2020 până în data de 20.09.2022, pe parcursul a 24 de luni. 

Grup-țintă:

322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României. 

Obiectivul proiectului

Îmbunătățirea competențelor profesionale a viitorilor absolvenți ce fac parte din grupul țintă