Descriere proiect

Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO, ID MySMIS 131142, este un proiect implementat de către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., în calitate de beneficiar. 

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe și se derulează din data de 21.09.2020 până în data de 20.09.2022, pe parcursul a 24 de luni. 

  • Obiectivul principal îl reprezintă îmbunătățirea competențelor profesionale ale unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României. 
  • Obiectivele specifice ale proiectului, conform solicitarii, sunt: 

1

322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României. 

2

Creșterea numărului de parteneriate locale dintre furnizorii de educație, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru promovarea, organizarea și derularea de stagii de practică specializate în beneficiul grupului țintă astfel încât să flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități. 

3

Consolidarea cunoștințelor și abilităților practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea și derularea de stagii de practică.

4

Calificarea unui număr de 236 de persoane din grupul țintă (respectiv 73% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

5

Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 126 persoane din grupul țintă (minimum 39% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

6

Stimularea grupului țintă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale în special cele necesare în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, cu orientarea a minimum 37 de persoane din grupul țintă (11,49% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) către formare continuă și perfecționare prin noi studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în proiect.