Grup țintă

Descriere grup țintă

Grupul-țintă este alcătuit din 322 de studenți (ISCED 5/6, nivel de calificare 6 si 7) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), în mediul rural sau urban.

Studenții trebuie să fie înscriși la universități din București, Brașov, dar și în alte centre universitare din țară, și să studieze în domenii precum:

\

Finanțe

\

Contabilitate

\

Marketing

\

Afaceri internaționale

\

Managementul afacerilor

\

Administrarea Afacerilor

\

Management financiar

\

sau alte domenii de specializare

Cei 322 cursanți/studenți vor beneficia în cadrul proiectului de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care 33 de persoane din mediul rural, precum și un indicator de minim 37 cursanți/studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant în proiect.

În plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:

1

Cursanți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 236 studenți;

2

Cursanți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 126 studenți.

Modalități înscriere

N

Online

N

Telefonic

N

Formular

Descărcare formural de înscriere

\

Participanții la stagiile de practică pot descărca formularul accesând butonul din dreapta

înregistrare online

Acord

2 + 8 =