Stagii de practică

Activitățile principale din cadrul proiectului „Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142:

A.1. Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică
A.1.1 Derularea unei campanii de informare în mediul universitar în vederea recrutării și selecției grupului țintă
A.1.2 Organizarea, planificarea și derularea stagiilor de practică la angajatori, conform Legii 258/2007

A.2. Consiliere și orientare profesională pentru studenți
A.2.1 . Consiliere și orientare profesională pentru studenți

A.3. Dezvoltare de parteneriate între mediul universitar și reprezentanții mediului economic pentru facilitarea accesului studenților la stagii de pregătire practică
A.3.1 Dezvoltare de parteneriate între mediul universitar și reprezentanții mediului economic pentru facilitarea accesului studenților la stagii de pregătire practică
A.4. Activitatea de management de proiect
A.5. Activitatea indirectă – suport pentru Managerul de proiect

Documente

Name

No files found in this folder.